Aggersund vandværk

Aggersund vandværk er et andelsselskab.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandværket er et distributionsselskab, som aftager vand fra vandselskabet Bonderup.

Bestyrelsen består af.

Formand.

Poul Emanuel Damsgaard

Aggersborgvej 120

9670 Løgstør

Tlf. 22 20 38 37

Henrik Frandsen.... Aggersborg.

Bjarne Jensen .....Aggersund.

Poul Laustensen.... Manstrup.

Henrik Smith...... ..Manstrup.


Administration

JAMMERBUGT FORSYNING A/S

Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 99 20
administration@jfas.dk

Takstblad  -  Vedtægter  -  Vandanalyse