Aggersund Bådelaug

Ole Olesen klipper snoren ved indvielse af Jollehavnen i Aggersund.

Indvielse Jollehavn 001