Borgerforeningen

Formålsparegraf for
Aggersund og Omegns Borgerforening

 

 

§ 2. Foreningens formål er at forestå og tage initiativer til arrangementer, underholdning af enhver art, bevarelse af Aggersund som en levende landsby, medvirke til afholdelse af aktiviteter til gavn for Aktivitetshuset, og hvad bestyrelsen ellers finder relevant for Aggersund og Omegns borgere. 

 

Vedtægter for Borgerforeningen>>>>

Kontingent takster og indbetaling >>>>

 

Aggersund Jubilaeumsbog

 

Telt til festen lejes her >>>

Bestyrelsen i Aggersund og Omegns Borgerforening.

 

Formand Mads Krarup Nielsen
Krøldrupvej 2 Aggersund
98221107/20455012  
Mail: krarup@aggersund.dk

Næstformand Anders Hundahl
Thorupvej 66 Aggersund
98221279 / 26791279
Mail:
hundahl@aggersund.dk  

Kasserer: Heine Eilsten
Aggersborgvej 88
 mobil: 25662604
mail: heine-eilsten@hotmail.dk

 Sekretær: Marianne Agoufan 
Brogade 9 Aggersund
 
Mobil:  23255636
Mail: ananasvej63@hotmail.com

 Henny Landrock
Brogade 46  Aggersund
 Mobil: 20279599
hennylandrock@gmail.com

Lars Jensen 
Aggersborgvej   Aggersund

Mobil: 40791593
Mail: lmsmjensen@outlook.dk
         

Torben Kjærgaard Jensen
Ullerupvej 34 Aggersund
Mobil: 40 53 13 65
torbenkjensen34@gmail.com