Borgerforeningen

Formålsparegraf for
Aggersund og Omegns Borgerforening

 

 

§ 2. Foreningens formål er at forestå og tage initiativer til arrangementer, underholdning af enhver art, bevarelse af Aggersund som en levende landsby, medvirke til afholdelse af aktiviteter til gavn for Aktivitetshuset, og hvad bestyrelsen ellers finder relevant for Aggersund og Omegns borgere. 

 

Vedtægter for Borgerforeningen>>>>

Kontingent takster og indbetaling >>>>

 

Aggersund Jubilaeumsbog

 

Telt til festen lejes her >>>

Bestyrelsen i Aggersund og Omegns Borgerforening.

 

Formand Mads Krarup Nielsen
Krøldrupvej 2 Aggersund
98221107/20455012  
Mail: krarup@aggersund.dk

Næstformand Anders Hundahl
Thorupvej 66 Aggersund
98221279 / 26791279
Mail:
hundahl@aggersund.dk  

Kasserer: Heine Eilsten
 mobil: 25662604
mail: heine-eilsten@hotmail.dk

 Sekretær: Valdus Jensen
Telefon: 98221317
Mobil: 51760032
Mail: valle48@outlook.dk

 Henny Landrock
 Mobil: 20279599
hennylandrock@gmail.com

 Niels Jacobsen:
Mobil: 
Mail: aggersborgvej@gmail.com

Thrine Jacobsen
Aggersborgvej 134
Mobil: 
30 99 30 13
Thrine123@gmail.com

Nyheder og arrangementer