Aggersund og Omegns Borgerforening afholder generalforsamling i Aktivitetshuset..